Verksamhetsberättelser

Här finns verksamhetsberättelser för åren 2014 – 2018

Vi ska se till att vi kommer att få flera, med tiden.

Verksamhetsberättelse Lions Club Hudiksvall 2018-2019  utkommer september 2019

Verksamhetsberättelse 2017-2018 Lions Club Hudiksvall, tillägg

Verksamhetsberättelse Lions Club Hudiksvall 2016-2017

Verksamhetsberättelse Lions Club Hudiksvall-2015-2016

Verksamhetsberättelse Lions Club Hudiksvall 2014 – 2015