När ska du bli medlem i Lions Club Hudiksvall?

När du blivit intresserad av att bli en av oss i Lions Club Hudiksvall, kan du kontakta någon i styrelsen, medlemsordförande eller någon av våra medlemmar, som du kanske redan känner sedan tidigare.

Lions tillgodoser behov både lokalt och runt om i världen. Våra 1,35 miljoner medlemmar, som utför samhällsservice i 200 länder och geografiska områden, är olika på många sätt men delar en central tro, samhället är vad vi gör det till. Våra medlemmar ingår i ett nätverk med enskilda klubbar som förenas genom att hjälpa andra människor och förbättra deras hemorter. På hemorten ger vi hjälp till olika behov, men vi ger även hjälp till de äldre på hemorten som bor vid ”äldreboenden” i Kommunen. Det är pengar som vi får in genom Ankracet.

Skicka ett mail till vår medlemsordförande Charles Sundström, ange ditt namn och din kontaktinformation, så får han överväga om medlemskap. Medlem blir man genom att bli inbjuden av Lions Club.

Medlemsordförande
Charles Sundström
073-0572797
Epost: charles.sundstrom@telia.com