Varför är du inte medlem i Lions Club Hudiksvall?

När du blivit intresserad av att bli en av oss i Lions Club Hudiksvall, kan du kontakta någon i styrelsen eller någon av våra medlemmar, som du kanske redan känner sedan tidigare.

Lions tillgodoser behov både lokalt och runt om i världen. Våra 1,35 miljoner medlemmar, som utför samhällsservice i 200 länder och geografiska områden, är olika på många sätt men delar en central tro, samhället är vad vi gör det till. Våra medlemmar ingår i ett nätverk med enskilda klubbar som förenas genom att hjälpa andra människor och förbättra deras hemorter. På hemorten ger vi hjälp till olika behov, men vi ger även hjälp till de äldre på hemorten som bor vid ”äldreboenden” i Kommunen. Det är pengar som vi får in genom Ankracet.

Skicka ett mail till vår medlemsordförande Rolf Mikaelsson, ange ditt namn och din kontaktinformation, så får han överväga om medlemskap. Medlem blir man genom att bli inbjuden av Lions klubben.

Den 1 juli byter vi vår kontakt och medlemsordförande  till Siv Stomberg då Rolf Mikaelsson blir vår president i Lions Club Hudiksvall.

Rolf Mikadelsson  (avgående 30/6)             Siw Stomberg (tillträdande 1/7 2018)
Tel: 073-052 46 21                                       070-332 93 84
Epost: rolf_abb@hotmail.com                      siw.stomberg@telia.com
Top
Hoppa till verktygsfältet