E-Postadress:

Lions Club Hudiksvall har en mailadress via google. Om du vet vem som ska ha mailet, så skriv in namnet på den personen i mailet, klart och tydligt.

Exempel:      lions.hudiksvall@gmail.com,     Anders Andersson

E-Post: lions.hudiksvall@gmail.com