Kommittéer

Inom Lions har vi olika kommittéer för de olika uppdragen som vi utför, i år har vi sex (6) kommittéer.

Ankracet, ordförande: Jan Johansson

Familjedagen, ordförande: Lena Ohlander

Gåbingo, ordförande: Timo Rauhala

Konstrundan, ordförande: Lars Andersson

Loppis, ordförande: SiwStomberg

Lucia, sammankallande: Siw Stomberg