Konststipendium

Ungdomsstipendium

Lions Clubs International fyllde 2017 100 år. För att hedra detta jubileum
inrättade Hudiksvalls Lions klubb en fond som skall bekosta ett årligt stipendium för att ge erkänsla till och stimulera ungdomsverksamhet.

§ 1. Stipendiet utdelas årligen till en ungdom i Hudiksvalls kommun som
målinriktat och framgångsrikt arbetat för att utvecklas inom idrott eller kultur.
Stipendiet kan även komma ifråga för ungdomsledare eller till verksamhet för ungdomar i Hudiksvalls kommun.

§ 2. Stipendiet utgör 10.000 kronor. Statuter och adress finns på vår hemsida,
lionshudiksvall.se/ungdomsstipendiet.

§ 3. Förslag till stipendiat kan lämnas av föreningar och enskilda personer i
kommunen till: lions.hudiksvall@gmail.com

§ 4. Stipendiet utdelas vid ett av Hudiksvalls Lions publika tillställningar. Tid
och plats meddelas stipendiemottagaren.

§ 5. Stipendiat utses av styrelsen för Lions Club Hudiksvall

Ansökan senast 30 juni 2019 till
Lars Andersson
Södra Kyrkesplanaden 8
824 43 Hudiksvall
eller lions.hudiksvall@gmail.com


Vid familjedagen lördagen den 1 september på Möljen, tilldelades Lonella Svalstedt 2018 års Konststipendium.

Lions Club delade då ut en check på 10.000:- till Lonellas stora syster, som fick vara ombud för Lonella, då hon studerar i Luleå för närvarande.

Lonella Svalstedt är från Bergsjö och gick ut från Bromangymnasiet i våras.  Hon är en nybliven Studenten inom programmet Estet bild och formgivning. Just nu går hon i Luleå och pluggar konstpedagogik vid Sundby folkhögskola. 


2017 års Konststipendium har tilldelats Isabelle Nilsson, från Lindefallet. Isabelle är 19 år och har tänkt sig att fortsätta studera efter det att hon har studerat färdigt vid Bromangymnasiet till våren. Isabelle fick även en inbjudan att vara med i konstrundan ”Öppen Atelje” den 10 till 13 Maj 2018.

Juryns motivering:

Stipendiatens favoritmedium är måleri, men liksom många
av dagens samtidskonstnärer kan hon röra sig ledigt mellan
olika uttryck. Hon kan hämta inspiration från sig själv såväl
som från aktuella samhällsfrågor och förstår att använda
bilder som språk.
Isabelle är något av en kolorist som inte räds starka färgers
inneboende kraft på ett passionerat och talande sätt.

Här är Isabelle vid prisutdelningen.

Isabelle får priset av Lions president Kerstin Holmberg. T. v. Bo-Göran Kernby och t. h. Bernt

Top
Hoppa till verktygsfältet