Lions hjälper

Hur kan vi hjälpa?

Lions ger människor med bl.a. funktionshinder olika typer av stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte och stipendier ”bästa kompis” etc. Vi bidrar även till att sätta guldkant på äldres tillvaro genom utflykter med mera. Vi ger även bidrag till inköp av kläder, sportutrustningar, cyklar m.m. Kom ihåg att skriva en väl dokumenterad skrivelse.

Lions Club Hudiksvall

För den som önskar söka bidrag till sej själv eller någon annan, som behöver ett stöd, finns Lions Club Hudiksvall.

Beskriv Er situation, bidragets ändamål och storlek, bifoga gärna ett intyg från någon som känner till Er situation.

Ansökan skickas till Lennart Johansson, Gråstensgatan 3, 825 33 Iggesund

Alla ärenden som inkommer till oss i Lions Club Hudiksvall, behandlas konfidiellt.