Lions hjälper

Lions hjälper, där ingen annan hjälper!

Vi ska försöka uppdatera denna sida med nya uppgifter för att klargöra hur vi fördelar alla pengar vi får in i klubben. Klubbkassören får förmedla till Webbmaster, som då kan lägga ut dessa uppgifter.
Om Du önskar skriva ut vad Hjälpkassan betalat, klicka har bredvid:  Lions-Hudikssvall-Hjälpkassan-2015-2016.pdf

 LCI emblem_2C_287+7406

Under verksamhetsåret  2015 – 2016, har medel från Lions ”Hjälpkassan”, totalt c:a 65.000 kr, fördelats enligt följande:

Lokala hjälpärenden                         13.730 kr

LCIF                                                  11.680 kr

Lions Cancerforskningsfond             10.500 kr

Världens Barn                                    6.755 kr

Ungdomssatsning, barnteater             6.000 kr

SOS Barnbyar                                     5.200 kr

Distriktets Ungdomsläger                   3.200 kr

Handikappstipendier                           2.280 kr

Pengapåsen                                        1.600 kr

Nordiska Samarbetsrådet                   1.600 kr

Distriktsprojekt Somalia                      1.360 kr

Julgåvor                                                980 kr

Tältprojektet                                         500 kr

Dessutom har vi genom ”Majblomman”, kunnat fördela c:a 156.000 kr enligt följande:

Beslutade lokala hjälpärenden           44.000 kr

Majblommans  Riksförbund               74.000 kr

Skolornas andel                                  18.500 kr

Elevernas andel                                  19.500 kr

Hoppa till verktygsfältet