Ungdomsstipendiet

Under augusti månad varje år beslutar Lions styrelse, om man ska dela ut ett stipendium till en ungdom i kommunen, om vi inte får in några värdiga ansökningar, kommer vi att låta stipendiet gå vidare till näst kommande år.

Nu hoppas vi att vi får in några ansökningar till 2020.

Om Du är intresserad av priset så kan du läsa om det här:  Ungdomsstipendium.


Lions Club har vid ett styrelsemöte den 17 augusti, utsett Simon Björkén, som får 2017 års stipendium på 10.000 Kr. Det var vid Familjedag på Möljen den 2 september, som vår President Kerstin Holmberg delade ut stipendiet.

Lions motivering till priset:
Simon har sedan 8 års ålder haft intresse för golf och målmedvetet tränat och fått stora framgångar för sin ålder. Sedan 3 år räknas han som en av Sveriges bästa golfjuniorer. Som 16-åring vann han Scandia Cup som räknas som SM för 16-åringar. Han har även spelat en landskamp för Sverige.
Vi tror att din ambition om att bli en av världens bästa golfspelare blir verklighet och vill härmed visa vår uppskattning och önska lycka till.

Simon Björkén får stipendiet av Lions President Kerstin Holmberg.
Simon studerar för närvarnade i Uppsala.

Lions Clubs international fyller 2017  100 år.

För att hedra detta jubileum så inrättar Lions Club Hudiksvall en fond som skall bekosta ett årligt stipendium för att ge erkänsla till och stimulera ungdomsverksamhet.

Ungdomsstipendiet.
§ 1. Stipendiet utdelas årligen till en ungdom i Hudiksvalls kommun som målinriktat och framgångsrikt arbetat för att utvecklas inom idrott eller kultur. Stipendiet kan även komma    ifråga för ungdomsledare eller till verksamhet för ungdomar i Hudiksvalls kommun.
§ 2. Stipendiet utgör 10 000 kronor. Statuter och adress finns på vår hemsida, lionshudiksvall.se/ungdomsstipendiet.
§ 3. Förslag till stipendiat kan lämnas av föreningar och enskilda personer i kommunen till: lions.hudiksvall@gmail.com
§ 4. Stipendiet utdelas vid ett av Hudiksvalls Lions publika tillställningar. Tid och plats meddelas stipendiemottagaren.
§ 5. Stipendiat utses av styrelsen för Lions club Hudiksvall.

Ungdomsstipendium 2017-02-10