E-Postadress:

Lions Club Hudiksvall har en ny mailadress via google. Om du vet vem som ska ha mailet, så skriv in namnet på den personen i mailet, klart och tydligt.

Exempel:      lionshudiksvall1952@gmail.com,     Anders Andersson

Vår nya mailadress:

E-Post: lionshudiksvall1952@gmail.com