Majblomman

Lions Club Hudiksvall gav ytterligare pengar, 60 000 kr, till Majblomman i början på året. Det var pengar som vi fått in på vårt loppis. Majblomman har därmed fått totalt 135 000 Kr av Lions Club på ett år, som vi fördelar till behövande i kommunen.

Onsdagen den 7 oktober hade kommittén i Majblomman, möte i Lions Club:s lokalen. Lions Club Hudiksvalls presidenten, Jan Johansson, överlämnade en check på 75 000:- till ordförande i Majblomman, Lena Bladin.

Det var pengar som Lions Club Hudiksvall fått in på sitt ”loppis” och som Charles Sundström föreslagit skulle gå till Majblomman i år, när det inte blev någon försäljning av majblommor i år.

Lena Bladin tar emot cheken på 75.000:- av Lions Club Hudiksvalls president Jan Johansson

I Hudiksvall är det Lions medlemmar som håller i och administrerar Majblomman.

Majblommekommittén genomförde årsmötet i Lions Klubblokal i Hudiksvall.

I styrelsen för Hudiksvalls Majblomma sitter följande med:

Ordförande: Lena Bladin, Kassör: Bo-Göran Kernby

Bidragsansvarig: Charles Sundström

Övriga ledamöter: Gösta Svensson

Revisorer är: Matz Ståby, Lennart Johansson.

Om Du vill söka bidrag

Gör så här för att söka ekonomiskt stöd

  1. Ladda ner en ansökningsblankett längst ner på denna sidan. Det är viktigt att söka på den stad där barnet/barnen är folkbokförda. Det går bra att använda samma blankett för fler än ett barn. Om du inte har en skrivare hemma kan du skriva ut på biblioteket eller be om hjälp från skolsköterska eller BVC.
  2. Fyll i blanketten. Läs igenom instruktionerna noga så allt blir rätt direkt. Om det fattas viktig information kan din ansökan inte behandlas. 
  3. Glöm inte intyget. Skicka med ett intyg från skolsköterska, skolkurator, socialsekreterare, föreningsledare, idrottsledare, kontaktperson i trossamfund eller liknande som kan berätta om barnets situation och behov av ekonomiskt stöd. 
  4. Skicka in ansökan till adressen som står på blanketten längst ner till vänster på sida 2.
  5. God man skall alltid bifoga ett registerutdrag om ställföreträdarskap.
  • Det kan vara bra att veta att det ibland kan dröja många veckor innan du får svar på din ansökan eftersom den behandlas av volontärer som är engagerade på sin fritid.
  • Har du frågor som gäller din ansökan, maila din lokala majblommeförening. Du hittar mail-adressen genom att söka på din kommun under rubriken ”Här hittar du din Majblommeförening och laddar ner ansökningsblankett”, den finns längre ner på denna sidan.

Ansökan, som är Er situation, bidragets ändamål och storlek, bifoga gärna ett intyg från någon som känner till Er situation, skickar Du till Lennart Johansson, Gråstensgatan 3, 825 30 Iggesund.

2019 års majblomma

 

    Under 2020 såldes inga majblommor, på grund av corona-pandomin.

Majblomman 5 cmMajblomman började att säljas 1907.

Webbadress till majblomman är: www.majblomman.se

Majblomman säljs till förmån för barn som har det svårt. Majblomman delar ut bidrag till barn och unga till och med 18-årsdagen. Bidragen ges exempelvis till fritidsaktiviteter, glasögon, en cykel eller vinterkläder. Bidrag söks från den lokala Majblommeföreningen i Hudiksvall (charles.sundstrom@telia.com), bidragsblankett finns på majblomman.se, intyg erfodras.

Ansökningsdatum till Majblomman: 15/5; 15/10 och 15/2